Loudor Design

Belgický umělec Jean François D’or založil své vlastní průmyslové designové studio v roce 2003. Získal několik ocenění, například Belgian Designer of the Year 2003, Reciprocity 2012 Ward nebo Henry Van De Velde Label 2009. Pro Serax navrhl již několik objektů, včetně váz a květináčů. Jeho návrhy jsou výsledkem intuice a pozorování okolního prostředí.


Žádné produkty nejsou k dispozici