Emmanuel Tisseau

Kvalifikovaný francouzský architekt a designér při své práci užívá různorodé materiály, jejichž struktury proti sobě posouvá, skládá na sebe a opakuje. Zaměřuje se na vazby mezi jednotlivými strukturami – vertikálními, horizontálním, svislými, sloupy i stěnami. Ve svých návrzích využívá stejné metody, jako při městském plánování nebo navrhování fasád. Právě kombinace těchto oborů vtiskuje jeho dílu architektonickou dokonalost, přesnost generovanou počítačem a přesto kreativní styl.


Žádné produkty nejsou k dispozici